Press Releases

Affärslägesuppdatering från Svenska Aerogel: ”Vi mottar allt fler pilotordrar och ser fram emot fortsatt tillväxt”

Under våren 2024 har Svenska Aerogel sett en växande trend av större kundprojekt som går in i pilotfasen samt mottagit ett flertal pilotordrar. Bolaget fick sin första order från en nyckelkund inom transportindustrin, och nyligen skickade Svenska Aerogel en containerorder på cirka 1,4 ton till en av sina partners i Asien. Här uppdaterar vd Tor Einar Norbakk om orderläget, nyckelkunder och en ny, intresseväckande applikation för Svenska Aerogels material.

Read more

Svenska Aerogel får lån omvandlat till bidrag på 4,5 MSEK

Svenska Aerogel meddelar framsteg i sitt arbete mot en positiv finansiell ställning. Ett tidigare lån från Energimyndigheten till Svenska Aerogel på cirka 4,5 MSEK har nyligen omvandlats till ett bidrag, vilket förbättrar bolagets finansiella ställning och minskar kapitalkostnaderna. Vidare har bolaget framgångsrikt omförhandlat återbetalningsvillkor för andra lån, vilket halverar amorteringskraven på delar av lånemassan under kommande tolvmånadersperiod.

Read more

Uppdaterad kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 7 maj 2024 kallelse till årsstämman den 18 juni 2024. Mot bakgrund av att Bolaget därefter har erhållit ytterligare förslag till årsstämman den 18 juni 2024 meddelar Bolaget härmed en uppdaterad kallelse till årsstämman. Datum, tid och plats för årsstämman är oförändrade. Nedan följer den uppdaterade kallelsen i sin helhet. Aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr 559026–8032 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2024 kl. 10.00 i Teatersalen, Elite Grand Hotel i Gävle, Kyrkogatan 28, 803 11 Gävle. Inregistrering påbörjas kl. 09.30.

Read more

Kvartalsrapport jan–mars 2024 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar första kvartalet 2024. Under perioden säkrade bolaget en stor pilotorder från en globalt etablerad nyckelkund inom elfordonsindustrin – en betydande milstolpe i samarbetet. Dessutom tog bolaget ett signifikant kliv i sin produktutveckling.

Read more