Press Releases

Isolerande Cool Roof-ytbehandling med Quartzene[®] ger betydande energibesparingar – nytt forskningsprojekt styrker materialets effektivitet

Isolerande Cool Roof-ytbehandling som innehåller Quartzene[®] är mycket effektiv för att spara energi – det visar ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle. Syftet med projektet, som genomfördes under 2022, var att simulera energiförbrukningen för en standardbyggnad som täckts med en Cool Roof-ytbehandling innehållande Quartzene[®]. Det goda resultatet beror bl.a. på att Quartzene[®] har ett mycket högt solreflektionsindex (SRI).

Read more

Nytt oberoende test av SeaQare™ – tekniken för båtbottenfärger som reducerar kopparutsläppen från fritidsbåtar i våra hav

I september introducerade Svenska Aerogel sin nya produkt SeaQare™, en innovativ teknik som kan användas i båtbottenfärg för att reducera kopparutsläppen från fritidsbåtar i våra hav. I samband med detta presenterade bolaget även ett oberoende havstest av SeaQare™ från 2021 som visat mycket bra resultat. Nu har resultatet kommit från ytterligare ett oberoende havstest, genomfört under 2022. Även det nya testet visar mycket goda resultat, vilket bekräftar SeaQares™ positiva effekt.

Read more

Teckningsoptioner av serie TO5 nyttjades till cirka 81 procent och Svenska Aerogel tillförs cirka 2,2 MSEK

Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptionerna”), som emitterades i samband med Svenska Aerogels företrädesemission av units, som offentliggjordes den 1 november 2021. Totalt nyttjades Teckningsoptioner motsvarande cirka 81 procent av totala antalet emitterade Teckningsoptioner, för teckning av 18 824 157 aktier till en teckningskurs om 0,117 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader.

Read more

Växande intresse för Quartzene® i cool roof-applikationer ­– Svenska Aerogel levererar ytterligare order till återkommande kund

Quartzene® blir alltmer efterfrågat för användning i cool roof-applikationer, särskilt av aktörer i södra Europa. Svenska Aerogels senaste order exemplifierar detta. Ordern på 500 kg Quartzene® skickades nyligen i väg till franska distributören Novcoat. Novcoat kommer i sin tur att distribuera materialet till bolaget Renovcoat för användning i cool roof-lösningar.

Read more

Ny teknik för att spara energi inom processindustrin – Svenska Aerogel och Worlée presenterar samarbetet WorléeShield

Torsdagen den 27 oktober kl. 14:00 håller det tyska kemibolaget Worlée i ett webbinarium tillsammans med Svenska Aerogel. Under webbinariet kommer bolagen att presentera sitt samarbete WorléeShield. WorléeShield är en sprutbar, termiskt isolerande ytbehandling som – tack vare sin låga värmeledningsförmåga – kan spara på energi och kostnader. Dessutom kan tekniken skydda personal mot brännskador och därmed bidra till ökad säkerhet på arbetsplatser inom processindustrin.

Read more