Press Releases

Kvartalsrapport juli–sept 2023 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar tredje kvartalet 2023. Fler kunder introducerar produkter med Quartzene[®], och bolaget intensifierar sitt fokus på transportsegmentet. Dessutom har bolaget färdigställt ansökan om ett nytt processpatent som kommer stärka dess konkurrenskraft ytterligare.

Read more

Svenska Aerogel får ytterligare en order på 2,2 ton – kunden har beställt 44 % mer material i år jämfört med föregående år

En återkommande europeisk kund har lagt ännu en order på 2,2 ton Quartzene[®], vilket innebär att den upprepar sin största order. Genom den nya ordern blir det klart att kunden har beställt 44 % mer av Svenska Aerogels material under 2023 jämfört med 2022. Kunden är verksam inom Bygg & Fastighet, en industri som haft ett utmanande år. Ordern tyder dock på en förbättring för kunden, vars produkt är utmärkt för energirenoveringar i byggnader.

Read more

Svenska Aerogel uppdaterar om affärsläget: ”Intensifierat fokus på Transport och ytterligare en kund introducerar produkt med Quartzene[®]”

Svenska Aerogel intensifierar nu sitt fokus på transportindustrin – detta uppger vd Tor Einar Norbakk då han ger en ny affärslägesuppdatering. Bolaget har just nu flera pågående kundprojekt inom batterisäkerhet för elfordon, vilket återspeglas i Svenska Aerogels kundsegmenteringsstrategi framöver. Tor Einar Norbakk uppdaterar även om flera nyckelkunder, varav en som nyligen introducerat en produkt med Quartzene[®] och som förbereder för lansering.

Read more

Styrelsen i Svenska Aerogel beslutar om en riktad konvertibelemission

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2023, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 10 MSEK genom en riktad emission av konvertibler till Gästrike Nord Invest AB, ett bolag som kontrolleras av Bolagets största aktieägare Patrik Björn (”Konvertibelemissionen”). Likviden ska användas för att delfinansiera konvertibellån om 20 MSEK som Bolaget upptog den 7 februari 2023 med förfall till betalning den 31 augusti 2023.

Read more

Svenska Aerogels innovativa produkt SeaQare[®] testas i båtbottenfärg i Florida

SeaQare[®], Svenska Aerogels avancerade teknik för båtbottenfärger, har tidigare visat mycket goda resultat i två oberoende statiska havstester som utförts i Sverige. Nu har bolaget utökat testningen av produkten, då SeaQare[®] just nu testas i Florida, USA. Syftet med detta nya test är att visa produktens effektivitet i en annan geografisk och miljömässig kontext.

Read more