Svenska Aerogel mottar en avropsorder på 3 ton Quartzene[®] från franska distributören Novcoat. Ordern innebär således ett leveranskontrakt mellan bolagen för 2024 och kommer att delas upp i fyra omgångar under året. Materialet ska användas av Novcoats kund i Cool Roof-färg.

 

I samband med att Novcoats kund planerat sina leveranser för 2024, har den beställt totalt 3 ton Quartzene®. Orderns värde är 96,8 KEUR.

 

Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk kommenterar: ”Denna order är ett positivt tecken för oss, då den indikerar fortsatt stark tillväxt för kundens produkt. Ordern bekräftar vår tro på Cool Roof som en viktig applikation för vårt material.”

 

Läs mer om Quartzene® i Cool Roof-lösningar här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 19 februari 2024 kl. 08:30.