Financial Reports

Kvartalsrapport jan–mars 2023 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar första kvartalet 2023 med den bästa materialförsäljningen någonsin under ett kvartal. Under Q1 2023 ökade bolagets försäljning av Quartzene® med 323 % jämfört med Q1 2022. Svenska Aerogel har goda förhoppningar om att större företag i pilotfasen når ramp up-fas i närtid, och allt fler nya potentiella kunder intresserar sig för värdet av våra produkter.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2022

2022 var ett historiskt år för Svenska Aerogel med den högsta nettoomsättningen någonsin. Bolaget utvecklade flera viktiga kundsamarbeten, däribland ett avtal med en världsledande producent inom processindustrin. Dessutom introducerade bolaget nya, innovativa produkter och fördjupade sitt hållbarhetsarbete.

Read more

Kvartalsrapport juli – sept 2022 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar kvartal 3, 2022 med en nettoomsättning som ökat med 650 % jämfört med motsvarande period under föregående år. Det ökade resultatet är i huvudsak påverkat av bolagets strategiska samarbete med en världsledande producent inom processindustrin, vilket har gett en ökad försäljning av tjänster. Bolaget har även lanserat den nya innovativa produkten SeaQare™, som har väckt stort intresse. Svenska Aerogels långsiktiga och konsekventa arbete med att skapa kundvärde börjar nu visa resultat.

Read more

Kvartalsrapport april-juni 2021 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 2, 2021 med följande översikt av händelser: Nya avtal med distributörer för utveckling av nya marknadssatsningar i Australien, Nya Zeeland och östra Europa – nu totalt 12 utvalda distributörer för marknadssatsningar globalt. Utökad försäljningsorganisation i Europa med nyanställd för den viktiga tyska marknaden. Förbättrad likviditet med 6.9 MSEK genom inlösen av Aerogel Teckningsoption serie TO2. Ny investering i affärssystem ger effektiva processer och förbättrar bolagets kontroll. Svenska Aerogel når sin högsta nettoomsättning någonsin under kvartalet.

Read more