Financial Reports

Kvartalsrapport jan–mars 2024 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar första kvartalet 2024. Under perioden säkrade bolaget en stor pilotorder från en globalt etablerad nyckelkund inom elfordonsindustrin – en betydande milstolpe i samarbetet. Dessutom tog bolaget ett signifikant kliv i sin produktutveckling.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2023

Försäljningen av Quartzene[®] mer än fördubblades under 2023 jämfört med 2022, vilket bekräftar att bolagets produkter skapar kundvärde. Inom samtliga kundsegment introducerade nya kunder produkter med Quartzene[®], och återkommande kunder ökade sina ordervolymer.

Read more

Kvartalsrapport juli–sept 2023 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar tredje kvartalet 2023. Fler kunder introducerar produkter med Quartzene[®], och bolaget intensifierar sitt fokus på transportsegmentet. Dessutom har bolaget färdigställt ansökan om ett nytt processpatent som kommer stärka dess konkurrenskraft ytterligare.

Read more

Kvartalsrapport jan–mars 2023 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar första kvartalet 2023 med den bästa materialförsäljningen någonsin under ett kvartal. Under Q1 2023 ökade bolagets försäljning av Quartzene® med 323 % jämfört med Q1 2022. Svenska Aerogel har goda förhoppningar om att större företag i pilotfasen når ramp up-fas i närtid, och allt fler nya potentiella kunder intresserar sig för värdet av våra produkter.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2022

2022 var ett historiskt år för Svenska Aerogel med den högsta nettoomsättningen någonsin. Bolaget utvecklade flera viktiga kundsamarbeten, däribland ett avtal med en världsledande producent inom processindustrin. Dessutom introducerade bolaget nya, innovativa produkter och fördjupade sitt hållbarhetsarbete.

Read more

Kvartalsrapport juli – sept 2022 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar kvartal 3, 2022 med en nettoomsättning som ökat med 650 % jämfört med motsvarande period under föregående år. Det ökade resultatet är i huvudsak påverkat av bolagets strategiska samarbete med en världsledande producent inom processindustrin, vilket har gett en ökad försäljning av tjänster. Bolaget har även lanserat den nya innovativa produkten SeaQare™, som har väckt stort intresse. Svenska Aerogels långsiktiga och konsekventa arbete med att skapa kundvärde börjar nu visa resultat.

Read more