Financial Reports

Kvartalsrapport juli – sept 2022 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar kvartal 3, 2022 med en nettoomsättning som ökat med 650 % jämfört med motsvarande period under föregående år. Det ökade resultatet är i huvudsak påverkat av bolagets strategiska samarbete med en världsledande producent inom processindustrin, vilket har gett en ökad försäljning av tjänster. Bolaget har även lanserat den nya innovativa produkten SeaQare™, som har väckt stort intresse. Svenska Aerogels långsiktiga och konsekventa arbete med att skapa kundvärde börjar nu visa resultat.

Read more

Årsredovisning 2021 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.aerogel.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se Om Svenska Aerogel Holding AB (publ) Svenska Aerogel vidareutvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer det patenterade nanoporösa materialet Quartzene®, ”Next Generation Aerogel”. Quartzene är ett […]

Read more

Kvartalsrapport april-juni 2021 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 2, 2021 med följande översikt av händelser: Nya avtal med distributörer för utveckling av nya marknadssatsningar i Australien, Nya Zeeland och östra Europa – nu totalt 12 utvalda distributörer för marknadssatsningar globalt. Utökad försäljningsorganisation i Europa med nyanställd för den viktiga tyska marknaden. Förbättrad likviditet med 6.9 MSEK genom inlösen av Aerogel Teckningsoption serie TO2. Ny investering i affärssystem ger effektiva processer och förbättrar bolagets kontroll. Svenska Aerogel når sin högsta nettoomsättning någonsin under kvartalet.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2020

Kundaktiviteter ökar och ger Svenska Aerogel fler order med utökade volymer från kunder i Europa och Asien. I kvartal fyra noterar bolaget försäljningsrekord. Svenska Aerogel 2.0, den nya affärsplanen, förtydligar riktningen för hur bolaget realiserar värdet med materialteknik, produktion och marknad.  Organisation och arbetssätt riktas mot utvalda applikationer i fyra kundsegment där bolaget ser en snabbare inbrytning i växande marknader.

Read more

Kvartalsrapport juli-sept 2020 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

–  I det tredje kvartalet ökar kundaktiviteterna och med ett antal löpande affärer på plats inom termisk isolering för vårt segment Fastighets- och byggindustri, så breddar vi tillämpningarna till våra andra segment Transport och Processindustri, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel Holding AB.

Read more

Kvartalsrapport april-juni 2020 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Fortsatt stort intresse för Quartzene i en avvaktande marknad påverkad av Covid-19 pandemin. – Vi ser ett fortsatt starkt intresse från omvärlden att med Quartzene som insatsmaterial tillverka nya, förbättrade produkter som bidrar till hållbara lösningar. Våra kunder är tillverkande industrier med behov av att spara energi, minska materialförbrukning, minska vikt, ersätta olja/ plast och öka säkerheten.  Här ligger vår affär och vi vet att vi kan bidra.  Det ger oss energi i dessa tuffa tider för att fortsätta vår tillväxtresa i Svenska Aerogel, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel Holding AB.

Read more