Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.aerogel.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel vidareutvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer det patenterade nanoporösa materialet Quartzene®, ”Next Generation Aerogel”. Quartzene är ett innovativt insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya hållbara egenskaper i en slutprodukt.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Gävle 2022-04-27