Svenska Aerogel har mottagit ytterligare en betydande pilotorder. Denna gång rör det sig om en order på cirka 160 kg Quartzene[®] till en ny kund inom processindustrin via Svenska Aerogels nederländska distributör Vesta Chemicals. Materialet ska användas i en unik teknik för termisk isolering, som för närvarande utvecklas av kunden. Den senaste tiden har Svenska Aerogel observerat att flera kundprojekt utvecklas snabbt. Detta samarbete är ett exempel på sådan utveckling, där ännu en kund går in i pilotfas i sin produktutveckling.

 

Tidigare denna månad informerade Svenska Aerogel om att bolaget mottagit en pilotorder på 560 kg Quartzene®. Både denna och den nyligen mottagna ordern är större än den typiska omfattningen för en pilotorder hos Svenska Aerogel, som vanligtvis är mellan 50–150 kg.

 

Nästa steg är pilotkörning med det beställda materialet. ”Ett viktigt steg framåt är att vi nu nått pilotkörning tack vare ett gediget och långsiktigt samarbete mellan involverade parter. Vi ser med tillförsikt på att de kunder som nu påbörjar pilotfas kommer att nå framgång i sin produktutveckling och skapa växande affärsvolymer för oss”, säger Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel.

 

”Även om vi kategoriserar denna kund inom processindustrin, är det tydligt att dess produkt kommer ha en bredd av användningsområden inom flera olika branscher. Det är en mångsidig och spännande teknologi för termisk isolering. Vi är glada att se hur Quartzene® kan bidra till både nya innovationer och befintliga lösningar inom termisk isolering”, berättar Tor Einar Norbakk.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-03-27