Svenska Aerogel har mottagit sin första order från en nyligen introducerad nyckelkund inom transportbranschen – en europeisk, globalt etablerad leverantör till elfordonsindustrin. Denna order markerar en betydande milstolpe i samarbetet. Orderstorleken på 560 kg Quartzene[®], som är betydligt större än den vanliga omfattningen för en pilotorder, visar på stor potential.

 

Storleken på de pilotordrar Svenska Aerogel mottar är vanligtvis mellan 50–150 kg, vilket visar omfattningen av denna pilotkörning.

 

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel: ”Ordern bekräftar att vårt strategiska val att prioritera denna nyckelkund var rätt och speglar samarbetets snabba utveckling. Den är ett tydligt tecken på kundens förtroende för vår teknik och dess potential i industrin för elfordonsbatterier. Vi är övertygade om att Quartzene® kommer att spela en avgörande roll i utvecklingen av säkrare och effektivare elfordonsbatterier.”

 

Svenska Aerogel har tidigare meddelat att nyckelkunden har en konkret plan för en accelererad marknadsintroduktion under 2024. Kunden planerar nu att introducera sin nya produkt, som innehåller Quartzene®, under andra kvartalet. ”Produktintroduktionen förväntas ytterligare stärka samarbetet och vår position inom industrin för elfordonsbatterier”, säger Tor Einar Norbakk.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-03-25