Press Releases

Svenska Aerogels hållbarhetsarbete verifierat enligt ISO 26000-standard – blir första svenska verifierade börsbolaget

Svenska Aerogel fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Nu är bolaget det första svenska börsnoterade bolaget att bli verifierat enligt ISO 26000, en internationell standard som fokuserar på organisationers samhällsansvar. Verifieringen är genomförd av en ackrediterad tredje part, VERIFY Agency of Sweden, som granskat Svenska Aerogels hållbarhetsarbete samt egendeklarationen av arbetet.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2022

2022 var ett historiskt år för Svenska Aerogel med den högsta nettoomsättningen någonsin. Bolaget utvecklade flera viktiga kundsamarbeten, däribland ett avtal med en världsledande producent inom processindustrin. Dessutom introducerade bolaget nya, innovativa produkter och fördjupade sitt hållbarhetsarbete.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB (publ) har beslutat om en riktad konvertibelemission om 20 MSEK för att accelerera viktiga kundsamarbeten

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2022, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 MSEK genom en riktad emission av konvertibler till Gästrike Nord Invest AB, ett bolag som kontrolleras av Svenska Aerogels största aktieägare Patrik Björn (”Konvertibelemissionen”). Likviden från Konvertibelemissionen genomförs för att accelerera kommersialiseringen av Svenska Aerogels kundprojekt.

Read more

Isolerande Cool Roof-ytbehandling med Quartzene[®] ger betydande energibesparingar – nytt forskningsprojekt styrker materialets effektivitet

Isolerande Cool Roof-ytbehandling som innehåller Quartzene[®] är mycket effektiv för att spara energi – det visar ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle. Syftet med projektet, som genomfördes under 2022, var att simulera energiförbrukningen för en standardbyggnad som täckts med en Cool Roof-ytbehandling innehållande Quartzene[®]. Det goda resultatet beror bl.a. på att Quartzene[®] har ett mycket högt solreflektionsindex (SRI).

Read more

Kvartalsrapport juli – sept 2022 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar kvartal 3, 2022 med en nettoomsättning som ökat med 650 % jämfört med motsvarande period under föregående år. Det ökade resultatet är i huvudsak påverkat av bolagets strategiska samarbete med en världsledande producent inom processindustrin, vilket har gett en ökad försäljning av tjänster. Bolaget har även lanserat den nya innovativa produkten SeaQare™, som har väckt stort intresse. Svenska Aerogels långsiktiga och konsekventa arbete med att skapa kundvärde börjar nu visa resultat.

Read more