Svenska Aerogel inleder 2024 med att presentera sina sex nyckelkunder för året, varav tre är helt nya som nyckelkunder. Det som skiljer nyckelkunderna från övriga kunder är att nyckelkunderna bedöms kunna komma in i kommersiell fas särskilt snabbt. Dessutom bedömer Svenska Aerogel att nyckelkunderna matchar bolagets segment väl samt att de har en tydlig strategi, en hållbarhetsagenda och stort behov av bolagets produkter. Nyckelkunderna har också en stor volympotential; deras totala potential, som de själva beräknat, uppgår till cirka 2000 årston i mogen fas.

 

”Genom att identifiera och fokusera på nyckelkunder kan vi stötta dem med resurser för att möjliggöra kommersiell fas så snart som möjligt. I de fall nyckelkunder byts ut, återgår de till att vara prospekt med fortsatt engagemang från vår sida. Med andra ord avslutar vi inte några kundprojekt; vi ser endast till att prioritera de största och mest lovande prospekten som vi bedömer kan komma in i kommersiell fas snabbast”, berättar Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel.

 

I den föregående affärslägesuppdateringen meddelade Svenska Aerogel att bolaget vunnit ett viktigt kundprojekt inom processindustrin. Svenska Aerogel har färdigställt en produkt till denna kund, som nu introducerat produkten. Svenska Aerogel ser fram emot att kunden kommer lyckas med sitt försäljningsarbete riktat mot sina egna kunder. I och med att Svenska Aerogels del av projektet är slutförd, byter bolaget ut denna tidigare nyckelkund till en ny nyckelkund. Den nya nyckelkunden tillverkar produkter för isolering och brandskydd inom processindustrin och transportsegmentet. Kunden har pågående projekt med Quartzene® och mycket stor volympotential på sikt.

 

Inom segmentet Bygg & Fastighet presenterar Svenska Aerogel en ny nyckelkund som även den förbereder projekt med stor volympotential. Det handlar om en global tillverkare av produkter som Svenska Aerogel har gedigen erfarenhet av sedan tidigare – termiskt isolerande ytskikt samt Cool Roof – vilket lägger grunden för ett smidigt samarbete. På grund av mycket snabb utveckling i detta kundprojekt, ersätter det en tidigare nyckelkund. Det tidigare nyckelkundsprojektet är fortfarande relevant för effektiv isolering, något som behövs i hela Europa, men återgår till prospektstatus eftersom kunden behöver mer tid att färdigutveckla och lansera produkten på marknaden. Anledningen till denna fördröjning är att kunden är framgångsrik i sitt övriga arbete och har fullbelagd produktion.

 


Slutligen har Svenska Aerogel välkomnat en ny nyckelkund inom transportsegmentet, en etablerad europeisk leverantör inom den globala bilindustrin. Denna kund ersätter en asiatisk producent av batterisäkerhetslösningar, som nu återgår till prospektstatus. Den nya nyckelkundens tydliga plan för en accelererad marknadsintroduktion under 2024 ger goda förhoppningar om framgång hos Svenska Aerogel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-03-11