Svenska Aerogel Holding AB (publ) genomför ett effektiviseringsprogram för att stärka sin position och accelerera vägen mot lönsam tillväxt. Syftet är att skapa en effektivare organisation med fortsatt fokus på de utvalda marknadssegmenten och noggrann kvalificering av kundprojekt.

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel:

”Genom att implementera vårt effektiviseringsprogram stärks vår förmåga att hantera såväl kommande utmaningar som nya affärsmöjligheter. De senaste årens värdeskapande arbete har gett oss möjligheten att genomföra effektiviseringen och samtidigt kunna fullfölja våra kundprojekt.”

 

Programmet kommer att innebära förändringar i kostnadsmassan och reduceringar i personalen kan inte uteslutas. Den nya strukturen förväntas ge en kostnadsbesparing på ca 10 MSEK under en 12-månaders period, i jämförelse med 2023.

 

Förändringarna kommer att implementeras under kvartalet och beräknas få full effekt under andra halvåret 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 8 april 2024 kl. 17:30.