Press Releases

Ytterligare en pilotorder för Svenska Aerogel – Quartzene[®] testas i unik isoleringsteknik

Svenska Aerogel har mottagit ytterligare en betydande pilotorder. Denna gång rör det sig om en order på cirka 160 kg Quartzene[®] till en ny kund inom processindustrin via Svenska Aerogels nederländska distributör Vesta Chemicals. Materialet ska användas i en unik teknik för termisk isolering, som för närvarande utvecklas av kunden. Den senaste tiden har Svenska Aerogel observerat att flera kundprojekt utvecklas snabbt. Detta samarbete är ett exempel på sådan utveckling, där ännu en kund går in i pilotfas i sin produktutveckling.

Read more

Svenska Aerogel säkrar omfattande pilotorder från nyckelkund inom industrin för elfordonsbatterier

Svenska Aerogel har mottagit sin första order från en nyligen introducerad nyckelkund inom transportbranschen – en europeisk, globalt etablerad leverantör till elfordonsindustrin. Denna order markerar en betydande milstolpe i samarbetet. Orderstorleken på 560 kg Quartzene[®], som är betydligt större än den vanliga omfattningen för en pilotorder, visar på stor potential.

Read more

Affärslägesuppdatering från Svenska Aerogel: Tre nya globala nyckelkunder för 2024

Svenska Aerogel inleder 2024 med att presentera sina sex nyckelkunder för året, varav tre är helt nya som nyckelkunder. Det som skiljer nyckelkunderna från övriga kunder är att nyckelkunderna bedöms kunna komma in i kommersiell fas särskilt snabbt. Dessutom bedömer Svenska Aerogel att nyckelkunderna matchar bolagets segment väl samt att de har en tydlig strategi, en hållbarhetsagenda och stort behov av bolagets produkter. Nyckelkunderna har också en stor volympotential; deras totala potential, som de själva beräknat, uppgår till cirka 2000 årston i mogen fas.

Read more

Svenska Aerogel expanderar närvaron på spanska, portugisiska och marockanska färgmarknaderna – Comindex blir ny distributör

Specialkemikalieföretaget Comindex blir Svenska Aerogels nya distributör i Spanien, Portugal och Marocko. Svenska Aerogel och Comindex har haft en avsiktsförklaring sedan 2021, men nu har samarbetet formaliserats med ett distributörsavtal. Det nya avtalet kommer stärka Svenska Aerogels arbete med att etablera sig på de spanska, portugisiska och marockanska marknaderna, med fokus på termiskt isolerande färg och puts. Effektiva lösningar för värmeisolering och reflektion är efterfrågade i länderna, då höga temperaturer är vanligt förekommande. Här menar Svenska Aerogel att produkter med Quartzene[®] kan spela en viktig roll.

Read more

Valberedningen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) föreslår ny styrelseledamot

Valberedningen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) föreslår bolagets största ägare Patrik Björn som ny styrelseledamot inför årsstämman den 4 juni 2024. Det beslutades på valberedningens senaste möte. Därutöver beslutade de att Ewa Radgren, representant för Patrik Björn, väljs in som ledamot i valberedningen den 26 februari 2024.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB informerar om sista dag för handel med teckningsrätter

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Idag, den 1 februari 2024, är sista dag för handel med teckningsrätter i Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”). Teckningsrätterna utfärdades i samband med Svenska Aerogels företrädesemission av aktier, som beslutades av styrelsen den 18 december 2023 och godkändes av extra bolagsstämma den 17 januari 2024 (“Företrädesemissionen”).

Read more

Affärslägesuppdatering från Svenska Aerogel: Bolaget vinner viktigt kundprojekt samt satsar på ny global nyckelkund

Inför årsskiftet introducerar Svenska Aerogel en ny nyckelkund inom transportsegmentet. Den nya nyckelkunden är en global, etablerad leverantör inom den europeiska bilindustrin med gedigen kundförståelse och erfarenhet. Samtidigt inom processindustrin har en nyckelkund valt Svenska Aerogels lösning framför ett konkurrerande teknikalternativ. Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel, berättar om detta och mycket annat i en ny affärslägesuppdatering.

Read more

Svenska Aerogel presenterar på Carlsquare Equity Research Investerardag – berättar om viktiga framsteg för bolagets fokuskunder

Imorgon, tisdag den 5 december kl. 13:00 medverkar Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk på Carlsquare Equity Research Investerardag i Stockholm. Hör Tor Einar berätta om spännande framsteg för Svenska Aerogels fokuskunder – stora globala bolag som rör sig framåt i affärsutvecklingsmodellen. Han berättar även varför han har en stark tilltro till bolagets utveckling kommande år. 

Read more

Svenska Aerogel blir unik leverantör av aerogelmaterial till patenterad, högpresterande tandkräm mot ilningar

Svenska Aerogel blir nu unik tillverkare av ett nytt aerogelmaterial som ska användas i en patenterad tandkräm mot ilningar inom premiumsegmentet. Materialet är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan Svenska Aerogel, ett ledande universitet i London och ett globalt läkemedels- och sjukvårdsföretag. I tester har tandkrämen som innehåller materialet visat sig vara mer än 44 gånger så snabbverkande som marknadsledande tandkrämer mot ilningar. Det brittiska bolaget Matrix, som är specialiserat på kommersialisering av personvårdsprodukter och varumärken, förbereder nu för lansering av tandkrämen i den brittiska detaljhandeln.

Read more