News

Aktieägarmöte 25 maj 2021

Aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB bjöds in till ett digitalt möte där styrelsens ordförande Per Nordberg berättade om styrelsens arbete och nya ledamöter. Vd

Read More »

Aktieportföljen Live 10 mars 2021

Tor Einar Norbakk presenterar bolaget på nordens största digitala investerarträff. Eventet livesändes i  Facebookgrupperna “Aktier”,  “Småbolagsjakten” och “Aktieportfoljen” samt på Finwires YouTubekanal. Quartzene – Next

Read More »