News

Vd kommenterar kvartal 2, 2021

Medvind från globala trender

Halva året har gått och vi konstaterar att aktiviteterna ökar hos våra kunder och våra kundaktiviteter har varit framgångsrika med lovande projektresultat. Fler kunder återkommer med order, och andra återupptar kontakten för att komma i gång med samarbeten som varit nedprioriterade under pandemin. Vi ser fortfarande en del störningar som orsakas av begränsningar i respektive land, samt vissa logistiska svårigheter som påverkat tillgången på råmaterial. Det har bland annat medfört förseningar av planerade lanseringar för vissa kunder. Intresset för Quartzene fortsätter att öka.

 

Vi har en stark medvind av pågående globala trender för hållbara material och energieffektiviseringar.

Det nya initiativet från EU om att minst fördubbla renoveringstakten inom 10 år med energieffektiva hus har lett till att många byggentreprenörer i såväl Europa som i övriga länder har visat stort intresse för färdiga isoleringslösningar. Det bidrar till att våra kunder ökar takten och prioriterar projekt där vi kan medverka med Quartzene.

Vår affärsplan Svenska Aerogel 2.0 adresserar fyra marknadssegment; Transport, Processindustri, Papper&Massa samt Bygg&Fastighet. Det är i det senare som vi i dagsläget ser de största framgångarnaFrämst är det slutprodukter där Quartzenes isolerande förmåga och det ökade brandskyddet kommer till nytta. Idag finns det stora behov att bygga mer effektivt och säkert, både i ekonomiska och hållbara aspekter.

I december informerade vi om samarbetet med ett globalt kemiföretag som utvecklat en brandskyddsfärg som uppfyller högsta brandskyddklass för färg (Euroclass B). Responsen på de resultaten är mycket positiv och har resulterat i ett antal nya projekt med färgtillverkare som vill utveckla brandskyddande ytskiktslösningar.

För att möta utvecklingen, speciellt inom Bygg&Fastighet, har vi under kvartalet anställt vår första säljare utanför Sverige, som kommer att utgå från Tyskland.  Vi ser stor potential i Europa/DACH området och vår närvaro på plats med en erfaren representant är viktig för att stärka bolagets affärer.

Vi fortsätter att fokusera och investera i vår globala försäljningsorganisation.

Två distributörer tillkom under kvartalet. ResChem Technologies Pty Ltd är en stark partner på marknader i Australien och Nya Zeeland med produkter som tillgodoser behovet av tunnare, lättare och effektivare skydd mot solvärme och kyla. VariaChem täcker en stor del av Östeuropa där efterfrågan av innovativa lösningar inom termisk isolering har ökat signifikant.  Med sommarens värmerekord i färskt minne kan vi anta att trycket kommer att öka ytterligare för att effektivisera isoleringen mot solvärme, speciellt i de tempererade delarna av världen. En fördel med Quartzene-lösningar är att isoleringen påförs i tunna skikt jämfört med traditionell isolering.

Våra nya distributörer har startat aktivt med att marknadsföra Quartzene på sina respektive marknader för potentiella kunder och möjligheter. Det är glädjande att de återkommit med flera intresserade kunder på kort tid och vi har levererat flertalet prover för tester hos dessa kunder. Utöver de 12 distributörer vi har nu så pågår diskussioner med ytterligare några.

Affärsplanen Svenska Aerogel 2.0, som infördes för ett år sedan för att anpassa bolaget till tillväxtfasen, skapar redan betydande värden. Bolaget har investerat och utvecklat en organisation som är anpassad för global kommersialisering. Kvalitetsarbetet har varit fortsatt intensivt i perioden med målet att certifiera verksamheten enligt ISO 9001. Vi fokuserar nu på att våra kunder ska få all support de behöver för att de ska lyckas i sina utvecklingsarbeten och nyttja Quartzenes fulla potential. Nu när pandemin har gått över i ny fas har vi börjat besöka kunder igen vilket är mycket viktig för vår utveckling. Resebegräsningarna har varit en stor begränsning för oss senaste året och vi kommer att prioritera lokala kundbesök framför de många Teamsmöten vi har haft.

Vi arbetar för att bli en snabbväxande aktör inom tillverkande industri fokuserat på kundvärde vilket har kunnat genomföras tack vare ett stort antal investerare. Vi är idag ca 8 000 delägare i Svenska Aerogel, och många valde att utöka sina innehav i samband med inlösen av teckningsoptioner serie 2 i juni. Teckningen medförde ett tillskott i bolagets kassa om ca 6,9 MSEK före emissionskostnader. Det återstår en serie, TO3, som kommer att aktiveras i september så missa inte den möjligheten.

Vi går in i hösten starkare än tidigare, beredda att fortsätta jobba hårt för att fler produkter med Quartzene ska nå marknaden.

26 augusti 2021

Tor Einar Norbakk