News

Aktieägarmöte 25 maj 2021

Aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB bjöds in till ett digitalt möte där styrelsens ordförande Per Nordberg berättade om styrelsens arbete och nya ledamöter. Vd Tor Einar Norbakk presenterade framgångar från 2020 och informerade om vad som pågår just nu 2021. Videon är inspelad i samband med mötet och visar delar av presentationen.