News

Vd intervju emission och affärsläget

Emission 2021 – vd kommenterar

Vd Tor Einar Norbakk intervjuas efter att bolaget meddelat att de avser genomföra en emission.

Se videointervjun med vd Tor Einar Norbakk där han kommenterar följande:  

– Motivet till emissionen

– Affärsläget just nu

– Hur ser konkurrensen ut?

– Vad är hållbarhet för Svenska Aerogel?

– Varför ska man investera i Svenska Aerogel  – och kommer vd, som en av de största ägarna,  att fortsätta investera i bolaget?