News

Vd kommenterar kvartal 1, 2021

Ökad försäljning, större volymer. Är det en vändning nu Tor Einar Norbakk?