News

Affärsläget juli 2022

Svenska Aerogels vd uppdaterar om affärsläget I videointervjun nedan kommenterar bolagets vd Tor Einar Norbakk det rådande affärsläget. Där besvarar han frågor från aktieägarna, bl.a. om

Read More »

Vd kommenterar kvartal 2, 2021

Medvind från globala trender Halva året har gått och vi konstaterar att aktiviteterna ökar hos våra kunder och våra kundaktiviteter har varit framgångsrika med lovande

Read More »

Aktieägarmöte 25 maj 2021

Aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB bjöds in till ett digitalt möte där styrelsens ordförande Per Nordberg berättade om styrelsens arbete och nya ledamöter. Vd

Read More »