News

Svenska Aerogel presenterade på Aktiedagen 2022

Måndagen den 12 september medverkade Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Stockholm. Här höll han en presentation om det växande intresset från stora kunder, Svenska Aerogels framtidsplaner och bolagets aktuella företrädesemission.

Förträdesemissionen avser units bestående av aktier och teckingsoptioner av serie TO6. Teckningsperioden för denna löper fr.o.m. 14 september t.o.m. 28 september. Mer information om emissionen finns tillgänglig här.