News

Vd intervjuas efter Q2, 2022

I samband med att Svenska Aerogel rapporterar kvartal två, 2022 intervjuas vd Tor Einar Norbakk i en video. Här berättar han om tre samarbeten med potentiella kunder som varit viktiga under det gångna kvartalet.

Den kompletta kvartalsrapporten finns tillgänglig här.