News

Vd Tor Einar Norbakk om Q3, 2022

Svenska Aerogels senaste kvartalsrapport är ute, och i en videointervju med vd Tor Einar Norbakk blickar han tillbaka på det tredje kvartalet 2022.

Under kvartal tre ökade bolagets nettoomsättning med 650 % jämfört med motsvarande period under förra året. Resultatökningen är i huvudsak påverkad av bolagets strategiska samarbete med en världsledande producent inom processindustrin, vilket har gett en ökad försäljning av tjänster.

Se intervjun och få uppdateringar om samarbetsavtalet (00:24), om situationen för andra potentiella och befintliga kunder (02:16) och om intresset för SeaQare™ sedan produkten introducerades (04:29).

Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig här.

English version:

Svenska Aerogel’s latest quarterly report is out now. In a video interview with CEO Tor Einar Norbakk, he looks back on the third quarter of 2022.

During this time, the company’s net revenue increased by 650 % compared to the corresponding period last year. The revenue is mainly influenced by our strategic collaboration agreement with a world-leading producer in the process industry, which has resulted in increased sales of services.

Watch the interview and get updates on the collaboration agreement (00:24), on the situation for other potential and existing customers (02:16), and on the interest in SeaQare™ since the product was introduced (04:29).