News

Affärsläget mars 2022. Vd intervjuas

Vd Tor Einar Norbakk intervjuas om affärsläget 2022.

Vår strategi är rätt och vi är säkra på att snöbollen har börjat rulla. Vi vet att vår produkt fungerar och vilka kunder som har möjlighet att nyttja den optimalt.  De större kunder vi jobbar med matchar vår strategi och de finns i samtliga faser i affärscykeln, från utveckling till att närma sig expansion. Nu är det viktigt att vi är uthålliga och fortsätter enligt plan, säger Tor Einar Norbakk vd Svenska Aerogel och berättar i förbifarten om en ny order på 1,5 ton Quartzene som kom i dagarna.

Se hela intervjun här och lyssna på vad Tor Einar Norbakk svarar på följande frågor:

– Vad ligger bakom tillväxten med 142%

– Var finns kunderna?

– Vad krävs för att kunden ska ta sig från utveckling till kommersialisering?

– Fokus 2022?

– Varför ska man investera i Svenska Aerogel?