Valberedning 2020

På Årsstämman 2020 beslutades följande till ledamöter i Svenska Aerogel Holding ABs valberedning:

  • Suzanne Sandler (omval),
  • Christer Sjöström (omval) och
  • Peter Norberg (omval)

Valberedningen rapport som presenterades på årsstämman 10 juni 2020 finns som bilaga nedan.