Svenska Aerogel har fått ytterligare en order från en av deras återkommande kunder i Europa. Kunden som befinner sig i expansionsfas ser att deras behov av Quartzene ökar och återkommer nu frekvent med nya order. Kunden tillverkar produkter som marknadsförs till segmentet Bygg&Fastighet.

Kunden befinner sig i Expansionsfasen och fortsätter öka sin produktlansering.

 

 

Försäljningschef Marco Mayor: ”Det är fortsatt mycket trevliga besked från denna kund. Det är en tillverkare som har lyckats bra med Quartzene och som nu fortsätter utöka. Under de fem senaste månaderna har vi tagit emot 3 st order från denna kund och där varje order kommer mer frekvent. Denna order är på 1,5 ton. Vi ser detta som ett bra bevis på att vår affärsutvecklingsprocess fungerar och att vi ska fortsätta prioritera och stödja våra kunder att nå Expansionsfas.

För mer information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se. Gävle 2021-12-13.

Documents