Tor Einar Norbakk, vd för Svenska Aerogel Holding AB, har köpt 2 487 954 teckningsoptioner av serie TO6 i bolaget till ett snittpris av 0,19 kr/aktie.

Under samma period sålde även Tor Einar Norbakk 2 437 954 aktier i Svenska Aerogel Holding AB till ett snittpris av 0,73 kr/aktie. Transaktionerna genomfördes under perioden 13 december till 15 december 2022 och har insynsrapporterats till Finansinspektionen enligt gällande regler.

Transaktionerna, och det åtagande som optionerna innebär, visar på vd:ns tilltro till bolagets framtid och intresse för ett långsiktigt ägande i bolaget.

Tor Einar Norbakks totala innehav består nu av 3 737 954 teckningsoptioner av serie TO6, 1 250 000 optioner samt 2 682 512 aktier.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2022-12-19