Valberedningen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) föreslår bolagets största ägare Patrik Björn som ny styrelseledamot inför årsstämman den 4 juni 2024. Det beslutades på valberedningens senaste möte. Därutöver beslutade de att Ewa Radgren, representant för Patrik Björn, väljs in som ledamot i valberedningen den 26 februari 2024.

 

Idag är Patrik Björn, tillsammans med sitt bolag Gästrike Nord Invest AB, Svenska Aerogels största ägare med 26,6 % av aktierna.

 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgängligt på Svenska Aerogels hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Valberedningen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) kan nås via e-post: valberedningen@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-02-05