Den 27 maj håller Svenska Aerogel Holding AB (publ) årsstämma i Gävle. Inför stämman svarar vd Tor Einar Norbakk på frågor i en videointervju, där han också berättar om bolagets positiva utveckling. Denna video har publicerats på Svenska Aerogels hemsida (www.aerogel.se).

Tor Einar Norbakk informerar bland annat om bolagets fokus framöver.

– Vårt fokus är applikationsstödet till kunderna, att vi har byggt upp vår egen kompetens och att vi kan få hävstång på likartade applikationer inom våra utvalda kundsegment. Det är det allra viktigaste för att få kunderna framåt i affärsutvecklingen. Vi kan stödja dem med vår kunskap, erfarenhet och utrustning.

 

I videon kommenterar även Tor Einar Norbakk det första kvartalet 2022 och bolagets aktuella affärer i olika kundsegment. Han tar upp det positiva marknadsläget och spännande pågående leads och projekt.

 

Se videointervjun på bolagets hemsida eller via denna länk:

https://www.aerogel.se/investerare-media/intressant-om-oss/tre-fragor-till-vd-infor-arsstamma-2022/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2022-05-20