SeaQare[®], Svenska Aerogels avancerade teknik för båtbottenfärger, har tidigare visat mycket goda resultat i två oberoende statiska havstester som utförts i Sverige. Nu har bolaget utökat testningen av produkten, då SeaQare[®] just nu testas i Florida, USA. Syftet med detta nya test är att visa produktens effektivitet i en annan geografisk och miljömässig kontext.

 

Pernilla Ståhle, utvecklingschef på Svenska Aerogel:

”Vi är stolta över den positiva och hållbara effekt som SeaQare® visat i de svenska testerna. I det här nya testet kommer vi att kunna mäta färgens resistens mot biologisk påväxt samt eventuella förändringar i en helt annan miljö och i olika typer av färgformuleringar.”

 

Statisk immersionsprovning

I det amerikanska havstestet används samma metod som i de svenska testerna: statisk immersionsprovning. Vid statisk immersionsprovning utsätts material och ytskikt för biologisk påväxt i en havsvattenmiljö med hjälp av paneler som monteras på PVC-ramar. Panelerna studeras och följs upp under flera månader. De kommer även att jämföras med industristandarder och med båtbottenfärger som finns på den amerikanska marknaden.

 

Innan de skickades till USA målades panelerna med båtbottenfärger som innehåller SeaQare® av Research Institutes of Sweden (RISE) i Borås. Två olika färgformuleringar användes denna gång, utöver olika optimerade formuleringar av SeaQare®. När panelerna kommit fram till USA i mitten av maj, sänktes de ner i hamnen Port Caneveral av experter från Center for Corrosion and Biofouling Control, som är del av Florida Institute of Technology. Panelerna kommer att inspekteras varannan månad tills testet avslutas i september. Den första utvärderingen är schemalagd i mitten av juli.

 

Parallellt med den utökade testningen av SeaQare® fortsätter Svenska Aerogel med patentansökan för produkten. Bolaget lämnade in en PCT-ansökan i juli 2023.

 

Om SeaQare®

SeaQare® är baserad på amorf, porös kiseldioxid (Quartzene®) med en hydrofil yta. SeaQare® fungerar som en bärare av koppar i båtbottenfärger för fritidsbåtar och bidrar till en kontrollerad frisättning av koppar som skyddar båtbottnar mot påväxt. Med hjälp av SeaQare® kan koppar användas på ett mer effektivt sätt än i traditionella båtbottenfärger, och onödiga kopparutsläpp i havet kan undvikas. Läs mer om SeaQare® på Svenska Aerogels hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2023-07-11