Svenska Aerogel fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Nu är bolaget det första svenska börsnoterade bolaget att bli verifierat enligt ISO 26000, en internationell standard som fokuserar på organisationers samhällsansvar. Verifieringen är genomförd av en ackrediterad tredje part, VERIFY Agency of Sweden, som granskat Svenska Aerogels hållbarhetsarbete samt egendeklarationen av arbetet.

 

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel:

– Arbetet som lett fram till ISO-verifieringen av våra hållbarhetsprocesser kompletterar vårt redan certifierade och standardiserade arbetssätt mycket väl. Det här externa erkännandet är viktigt för oss då det visar att vårt långsiktiga, systematiska arbete med hållbarhetsfrågor bär frukt och att våra anställda, kunder, investerare och myndigheter kan lita på vårt hållbarhetsfokus.

 

Verifieringen är ett resultat av Svenska Aerogels fördjupade hållbarhetsarbete det senaste året. Under 2022 integrerade Svenska Aerogel hållbarhet i sin affärsstrategi, med stöd från konsultföretaget VATI of Sweden. VATI of Sweden har utbildat Svenska Aerogel om hållbarhetsfrågor och genomfört flera workshops och analyser tillsammans med bolaget. Utifrån denna process har Svenska Aerogel kartlagt hur bolagets värdekedja påverkar FN:s globala mål samt valt ut tre av dessa mål att fokusera på i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Valet av mål baserades på var Svenska Aerogel har mest inflytande och störst möjlighet att bidra till en positiv förändring.

 

– Det är oerhört glädjande att Svenska Aerogel har valt att få sitt hållbarhetsarbete verifierat av en ackrediterad oberoende part. Som det första svenska börsnoterade företaget att bli verifierat visar de vägen mot ett mer transparent och tillitsfullt samhälle, säger Eva Vati, vd och grundare av VERIFY Agency of Sweden.

 

Här kan du läsa mer om Svenska Aerogels hållbarhetsarbete och de utvalda globala målen.

 

En bild som visar person

Automatiskt genererad beskrivning

 

En bild som visar diagram

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2023-03-22