Svenska Aerogels kommersialisering av Quartzene® tar nu fart och ett avtal har tecknats med IMCD.  Under ett år kommer IMCD att marknadsföra Svenska Aerogels material Quartzene® med fokus på affärsområdet färg och ytskikt. Norden och Baltikum är först ut och ambitionen är att Svenska Aerogel därefter utökar samarbetet med IMCD till andra marknader.  

IMCD är en marknadsledare inom försäljning, marknadsföring och distribution av specialkemikalier och livsmedelsingredienser. De erbjuder marknadsfokuserade lösningar till leverantörer och kunder över hela Europa, Asien-Stillahavsområdet och Amerika. Företaget är listat på Euronext i Amsterdam (IMCD.AS. Med verksamhet i mer än 40 länder på sex kontinenter bildar de team av ca 1700 tekniska och kommersiella experter som arbetar i nära samarbete för att skräddarsy de bästa lösningarna för cirka 32.000 kunder. Läs mer här: www.imcdgroup.com

Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® för olika applikationer; i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel har nyligen introducerats på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sami Valkama, VD IMCD Nordic, tel 040-16 75 00, sami.valkama@imcd.se, www.imcd.com
Anders Lundström, VD Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42, anders.lundstrom@aerogel.se
www.aerogel.se

Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av VD Anders Lundström för offentliggörande den 19 januari 2017 kl.08:05 CET.

Documents