Ett distributionsavtal har tecknats mellan Svenska Aerogel och Dry Tech Aerogel Ltd, Sydafrika. I ett första skede kommer Dry Tech Aerogel att kunna erbjuda sina kunder Quartzene® i olika färg- och ytskikt- applikationer med ambitionen att expandera även till andra områden. Dry Tech Aerogel kommer även att fortsätta utvecklingen av egna produkter baserade på Quartzene®, ett arbete som har pågått sedan våren 2016 med gott resultat. Svenska Aerogel har tidigare tecknat liknande avtal för Norden, Baltikum och de södra/centrala delarna av Europa.

“Svenska Aerogel tillverkar ett unikt material till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Dry Tech Aerogel är specialiserade på aerogelprodukter och vi har testat och utvärderat Quartzene® under en tid. Vi är imponerade av kostnadsfördelarna med Quartzene® och har redan märkt ett stort intresse för produkten hos våra kunder. Jag är glad över att kunna erbjuda denna produkt till den afrikanska marknaden och ser fram emot ett gott samarbete med Svenska Aerogel “, Willie Coetzee, VD Dry Tech Aerogel.

“Dry Tech Aerogel har ett starkt kommersiellt nätverk och en teknisk kompetens vilket ger oss en utmärkt bas i Sydafrika och en stor möjlighet för Svenska Aerogel att nå den afrikanska marknaden. Dry Tech Aerogel har utvecklat en stark produktportfölj inom färg och ytskikt. De kan marknaden och förstår behoven hos sina kunder. Jag är övertygad om att detta samarbete kommer att vara till stor nytta för alla parter och vi ser fram emot att kunna erbjuda Quartzene® till den afrikanska marknaden “, Anders Lundström, VD Svenska Aerogel.

Dry tech Aerogels Ltd Dry Tech Aerogels Ltd, Sydafrika, är specialister inom produktutveckling baserat på aerogel. De har en egen serie av produkter kallad “Elementum” som är en aerogelbaserad isolerande färg för både inomhus och utomhus miljö. Företaget importerar och tillhandahåller även speciella kemikalier och avancerade produkter till den sydafrikanska marknaden. Dry Tech Aerogel har sitt huvudkontor i Vaal Triangle, Sydafrika samt kontor och produktionsanläggningar i Hyderabad, Telangana State, Indien.

Svenska Aerogel Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® för olika applikationer; i första hand Isolering, Färg & ytskikt samt Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel har nyligen introducerats på Nasdaq First North. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

För mer information kontakta gärna:

Willie Coetzee, CEO Dry Tech Aerogels, Tel +27 16 932 2794, willie@dry-tech.co.za, www.drytechaerogels.co.za

Anders Lundström, CEO Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42, anders.lundstrom@aerogel.se, www.aerogel.se

Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av VD Anders Lundström för offentliggörande 2017-02-02 kl 08:00.

Documents