I takt med ett tilltagande intresse för Quartzene förstärker Svenska Aerogel verksamheten ytterligare. Rekrytering av ny ordförande pågår med uppdrag att arbeta för att få på plats en global organisation med representation i alla världsdelar. I dag har Svenska Aerogel en viss representation i Europa och Asien och bearbetning pågår på den amerikanska marknaden. 

”Valberedningen har fått uppdraget att under hösten påbörja det spännande arbetet med att rekrytera en ny ordförande efter grundaren professor Christer Sjöström som önskar fokusera på bolagets F&U. Om valberedningen kan presentera en kandidat i god tid före nästa årsstämma kommer styrelsen att kalla till en extrastämma. Bolaget är inne i en spännande fas där rätt ordförande kan göra stor skillnad. Nye vd:n Tor Einar Norbakk tillträder i november och det bästa för bolaget vore att få en ny ordförande på plats snart efter det” säger Suzanne Sandler, Valberedningens ordförande.

Svenska Aerogel har nyligen rekryterat en ny vd och produktionschef samt stärkt styrelsen med externa ledamöter med specifika branscherfarenheter. Nuvarande styrelseordförande professor Christer Sjöström är en av grundarna och har varit avgörande för bolagets utveckling. Christer kommer stanna kvar i bolaget, ta ansvar för forskning och utveckling samt stå till stämmans förfogande som ledamot i styrelsen.

”Det är viktigt och helt naturligt steg att nu lämna över ordförandeklubban till en professionell ordförande som kan ta bolaget till nästa nivå. Våra affärsmål är ambitiösa med ett starkt fokus på lönsamhet och då krävs ett kraftigt driv i ett välorganiserat professionellt styrelsearbete”
Christer Sjöström, nuvarande styrelseordförande och R&D chef.

För ytterligare information kontakta:

Christer Sjöström, arbetande styrelseordförande, 070 546 5916 christer.sjostrom@aerogel.se

Suzanne Sandler, valberedningen, 073 535 6635 valberedningen@aerogel.se

Svenska Aerogel AB har utvecklat nästa generation av materialet aerogel under varumärket Quartzene®. Genom en patenterad framställningsprocess kan Quartzene® erbjuda bättre prestanda och ett lägre pris än traditionell aerogel. Svenska Aerogel fokuserar på affärsområdena Termisk Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North och FNCA är Certified Adviser.

Gävle 2018-10-16

Documents