Svenska Aerogel ökar kapaciteten betydligt i den nya produktionslinan som kommer att tas i bruk halvårsskiftet 2019. MPP 2019 är den första av 4 planerade tillverkningsmoduler som skalar upp kapaciteten. Fullt utbyggd kommer den unika anläggningen i Gävle att kunna producera 1000 ton/år.

Master Pilot Plant (MPP 2019) är den första av 4 moduler i den industriella produktionen av Quartzene. Inledningsvis kommer den nya linan att bemannas i 3-skift med en volymkapacitet på 225 ton per år. Därefter kommer övriga moduler att utvecklas efter behov för att nå en fullt optimerad process för 1000 ton Quartzene per år. Moduldesign skapar förutsättningar för att balansera investeringar, kassaflöde och en fortsatt teknikutveckling.

– När vi nu kommer att kunna producera betydligt större volymer Quartzene får vi också möjlighet att optimera vår process. Det gör att vi kan minska ledtider och förbättra leveranssäkerhet mot våra kunder. Nestor Wallberg. Produktionschef Svenska Aerogel

Svenska Aerogels kunder finns till största delen utanför Sverige och bolaget har därför valt en modulbaserad layout för att producera Quartzene. Det skapar flexibilitet och gör det möjligt att effektivisera genom att bygga upp anläggningar i nära anslutning till kunderna. Det ligger helt i linje med Svenska Aerogels ambitioner att arbeta för en hållbar utveckling i hela tillverkningskedjan genom t ex minskade transportkostnader.

– Vi är så flexibla att vi kan täcka marknadens behov genom att skräddarsy produktionsmodulerna och placera dem på kundernas anläggningar i framtiden.

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Gävle 12 feb 2019 kl.08:00

Documents