Svenska Aerogel presenterade sig för andra gången på European Coatings Show (ECS) – Världens största internationella mässa för industrier inom färg och ytskikt.  Ca 30 000 besökare från 124 länder besökte mässan i Nürnberg och för Svenska Aerogel var det hektiska och värdefulla dagar i montern. Nya intressanta kontakter knöts och befintliga kundrelationer fördjupades. Svenska Aerogels samtliga återförsäljare deltog i möten för att rapportera om affärsläget på deras resp marknader.  En ny order tecknades på mässan av värdeskapande återförsäljare Jinwoo Trading Co Ltd (JTC) i Sydkorea för en kund inom termisk isolering.

JTC är inriktat på specialkemikalier och har ett omfattande nätverk av kunder inom bland annat bilindustrin men även andra branscher där specialanpassade produkter inom färg och ytskikt efterfrågas.

Quartzene reducerar värmeledningsförmågan kraftigt och nyttjas i ytskikt för att spara energi, begränsa värmeförluster, minska kondensationsproblem och reducera arbetsmiljörisker med heta ytor.

Flera av våra återförsäljares kundprojekt har nu genomfört storskaliga pilotprojekt och vi förväntar oss att några av dem kommer att leda till kommersiella produkter. Vi arbetar nära våra återförsäljare för att säkerställa att efterfrågan ligger i fas med uppskalningen av vår produktionskapacitet.” Roland Ek, produktchef Svenska Aerogel

” Mångsidigheten i Quartzene blev väldigt tydlig i alla dessa möten med innovatörer och utvecklare av nya förbättrade produkter. Mindre materialförbrukning och energibesparingar är högaktuella krav från industrier och Quartzene kan vara lösningen” Tor Einar Norbakk, vd

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99. Informationen lämnas genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 08:00 CET

Documents