För att optimera användningen av Quartzene® ingår en världsledande producent inom processindustrin ett samarbetsavtal med Svenska Aerogel. Samarbetsavtalet avser initialt en finansiering med en gemensam forsknings- och utvecklingsplan. Den ekonomiska kompensationen till Svenska Aerogel är på minimum 465 KEUR i form av F&U tjänster samt en förväntad försäljning om 30 ton Quartzene® per år i pilotfasen. 

Samarbetet innebär att under kommande nio månaders period ska Svenska Aerogel tillsammans med kunden samarbeta för att anpassa Quartzenets egenskaper i produkten. En pilotanläggning för tillverkning av Quartzene® i produkten förväntas vara på plats hos kunden under andra halvåret av 2023. Svenska Aerogel kommer att kompenseras med minimum 465 KEUR i samarbetsprojektet samt att Svenska Aerogel avser att sälja 30 ton Quartzene® per år i pilotfasen. Då volymerna förväntas öka under expansionsfasen har parterna för avsikt att producera Quartzene® på plats med Svenska Aerogels modullösning.

Kunden som är en världsledande leverantör inom processindustrin kommer med detta samarbete säkerställa sitt behov av produktion och fortsatta expansion på världsmarknaden med stöd och tillgång av Quartzene® från Svenska Aerogel. Svenska Aerogels unika och hållbara produktionsprocess i kombination med ett gynnsamt geografiskt läge i Europa har varit grundläggande för kundens val av samarbetspartner.

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel, kommenterar:

– Ett viktigt strategiskt samarbete med en stor global industriell partner är ett erkännande för det långsiktiga arbete som Svenska Aerogel har prioriterat under lång tid. Genom att vara lyhörda för våra kunders behov kan vi idag utveckla och producera effektiva och hållbara produkter med högt kundvärde inom en rad kundapplikationer vilket nu kunden har visat intresse för. Samarbetsavtalet utgör en mycket viktig strategisk milstolpe för Svenska Aerogels utveckling och tillhör en av de viktigaste kommersialiseringstegen i bolagets historia.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

 

Denna information är sådan som Svenska Aerogel Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande 21 juli 2022 kl. 11:00 CET.