Svenska Aerogel AB – listat på Nasdaq First North – har ingått två strategiska samarbetsavtal inom affärsområdet filtrering. Det ena är med forskargrupper vid tre av Storbritanniens ledande universitet, finansierat av Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). Det andra är med svenska forskningsprogrammet Mistra TerraClean som består av ett flertal svenska universitet och forskningsinstitut. I båda samarbetena deltar Svenska Aerogel med kompetens och sin egenutvecklade version av supermaterialet aerogel, Quartzene, i syfte att ta fram förbättrade lösningar för filtrering.  

Som Svenska Aerogel tidigare kommunicerat planerar bolaget att under 2018 lansera kommersiella lösningar inom affärsområdet Filtrering. Tillämpningarna när det gäller de två forskningssamarbetena kommer först att handla om så kallad molekylär filtrering, framför allt för att rena luft.

”Samarbetena med ledande forskare inom området kemi- och nanoteknik ger oss betydande möjligheter att fortsätta stärka vår egen kunskap. Här handlar det om kunskap som vi direkt kan ha nytta av för att utveckla kommersiella användningsområden för vårt material Quartzene”, säger Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, och fortsätter:

Vi räknar med en betydande efterfrågan av våra lösningar inom filtrering av luft, som årligen omsätter drygt 60 miljarder kronor. Den här typen av samarbeten har en direkt koppling till att utöka vår produktportfölj med ytterligare filterprodukter och filtertekniker. En del av utvecklingen här handlar om att ta fram miljöanpassade lösningar.”

De ledande brittiska universiteten är University of Sheffield, University of Strathclyde (Glasgow) och University of Edinburgh. Konsortiet Mistra TerraClean består av ett flertal universitet och forskningsinstitut. Några av dessa är KTH, Uppsala universitet, Swetox, IVL Svenska miljöinstitutet, Innventia AB, Acreo Swedish ICT AB samt paraplyorganisationen för svenska nanoteknikaktörer SwedNanoTech. Programmet startade i oktober 2017 och ska ledas från KTH under fyra år.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42                           

anders.lundstrom@aerogel.se   www.aerogel.se 

Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den 6 december 2017 kl 08:00 CET.

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.  

Documents