Den 3 april 2019 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 26 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 105 %. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen tecknades till cirka 71 % procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 3,7 MSEK, inklusive kostnader för emissionsgarantin.

Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att expandera ytterligare genom att primärt investera i en ökad produktionskapacitet.

– Det är glädjande med det intresse som visats och nu har vi fått förutsättningarna för att jobba vidare med utbyggnaden av Master Pilot Plant och kommersialiseringen av Quartzene. Jag vill tacka alla investerare för förtroendet, säger vd Tor Einar Norbakk.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 17 863 203 och uppgå till 44 658 008 efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 893 160,15 SEK och uppgå till 2 232 900,40 SEK efter registreringen.

Handel med BTA

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North beräknas bli vecka 17, 2019.

Handel med nya aktier

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North vecka 18, 2019.

Rådgivare

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Törngren Magnell KB har agerat legal rådgivare och Eminova Fondkommission AB har varit emissionsinstitut.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 kl. 08:00 CEST.

Documents