Den tredje serien av teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel Holding AB avslutades 25 september och bolaget tillförs ca 6,8 msek före emissionskostnader. Antal aktier ökar med 10 833 773.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Svenska Aerogel Holding AB att öka med 10 833 773 och uppgå till 148 033 253.  Aktiekapitalet kommer att öka med 541 688,65 och uppgå till 7 401 662,65 kronor.

– Tre lyckade serier av teckningsoptioner är genomförda, och vi är mycket tacksamma för det förtroende investerare fortsätter att visa oss. Vi fortsätter arbeta hårt och stärker vår tillväxtresa.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel, 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten; transport, processindustri, papper&massa och bygg&fastighet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99. Informationen lämnades, genom Vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 28 september 2021.

Documents