Svenska Aerogel har gemensamt med motparterna beslutat att säga upp toppgarantin för TO1 som meddelades genom pressmeddelande den 12 mars 2021.  Utfästelserna från styrelse, ledning och aktieägare om att nyttja TO1 påverkas ej. Uppsägningen av toppgarantin har ingen finansiell påverkan för Svenska Aerogel.

Mot bakgrund av ovan omfattas emissionen av teckningsförbindelser motsvarande cirka 14 procent av emissionsvolymen. Garanterna som initialt ingick i toppgarantin ligger fast med sina teckningsförbindelser.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, VD Svenska Aerogel, 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Per Nordberg, Styrelseordförande Svenska Aerogel, 070 234 0095, mail@pernordberg.se

Quartzene – Next Generation Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar och marknadsför nanomaterialet Quartzene®, ett mångsidigt insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter för användning inom olika segment. Den förbättrade isoleringseffekten syftar till att spara energi i flera led, minska materialförbrukning, minska vikten, byta ut olja och plast samt öka säkerheten – ofta bidrar Quartzene till en kombination av dessa. I grunden handlar det om att utveckla hållbara lösningar i produkter med minsta möjliga avtryck på miljön. Svenska Aerogels vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten; transport, processindustri, massa-och pappersindustri och fastighets- och byggindustri. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom Vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 19 mars kl. 09:00 CEST.

Documents