Svenska Aerogel blir nu unik tillverkare av ett nytt aerogelmaterial som ska användas i en patenterad tandkräm mot ilningar inom premiumsegmentet. Materialet är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan Svenska Aerogel, ett ledande universitet i London och ett globalt läkemedels- och sjukvårdsföretag. I tester har tandkrämen som innehåller materialet visat sig vara mer än 44 gånger så snabbverkande som marknadsledande tandkrämer mot ilningar. Det brittiska bolaget Matrix, som är specialiserat på kommersialisering av personvårdsprodukter och varumärken, förbereder nu för lansering av tandkrämen i den brittiska detaljhandeln.

 

Det framgångsrika samarbetsprojektet mellan Svenska Aerogel, ett forskarteam och läkemedels- och sjukvårdsföretaget har pågått under många år. Allt började med att två forskare studerade och utvecklade användningen av aerogeler i tandkräm i syfte att motverka ilningar i tänderna. Lösningen som forskarna utvecklade genomgick omfattande tester och mynnade så småningom ut i ett patent som forskarna nu äger. I mitten av 2010-talet kontaktades Svenska Aerogel av universitetet för att inleda ett samarbete, varpå bolaget framställde ett aerogelmaterial med optimerade egenskaper för tandkräm.

 

Dr. Niall Kent, uppfinnare av tekniken samt mun- och käkkirurg:

”Detta är ett fantastiskt avtal som kommer ge en lösning på en allvarligt livspåverkande sjukdom som drabbar 40 % av befolkningen. Den globala marknaden för tandkräm mot ilningar växer och förväntas uppgå till 3,9 miljarder USD år 2025. Fram tills nu har det varit väldigt lite innovation inom området under de senaste 20 åren, och endast ett begränsat antal tekniker är tillgängliga för konsumenter. Det här avtalet är nästa steg mot att erbjuda vår innovativa lösning till dem som för närvarande inte tillgodoses av existerande produkter.”

 

Kommersialisering av produkten är nästa steg

Svenska Aerogel har nyligen levererat aerogelmaterial för pilotproduktion och formulering. Nästa fas är att tandkrämen med materialet ska lanseras i den brittiska detaljhandeln. Bolaget Matrix driver kommersialiseringen och har redan investerat i en fabrik för produktion av tandkrämen samt etablerat distributionskanaler. Matrix kommer även att investera i Svenska Aerogels fabrik, vilket gör det möjligt att anpassa processtekniken för storskalig tillverkning av aerogelmaterialet.

 

Charlie Bradshaw, grundare av Matrix:

”Matrix är mycket glada att samarbeta med Svenska Aerogel och Dr. Niall Kent för att kommersialisera detta revolutionerande framsteg inom tandvård mot ilningar. Under alltför lång tid har de som lider av tandilningar varit utan en verkligt effektiv lösning. Med rättvis prissättning och omfattande distribution via detaljhandels- och e-handelskanaler, är vi dedikerade att göra denna banbrytande teknik lättillgänglig för miljontals personer världen över. Vi vill ge dem möjlighet att kunna njuta av vardagen utan oro för tandbesvär.”

 

Goda möjligheter för stor expansion

Alla inblandade parter ser att tajmingen för kommersialisering är mycket god just nu. Det marknadsledande varumärket för tandkräm mot ilningar har inte längre patent på sin teknik, vilket öppnar möjligheter för nya lösningar. Forskarna har idag både ett europeiskt och ett amerikanskt patent på sin innovativa användning. Det ledande varumärket har inte haft tillstånd för sin produkt i USA, så på denna marknad finns goda förutsättningar för den nya tekniken.

 

”Den nya produkten kan göra viktig skillnad för folkhälsan”, säger Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk. ”Vi har en växande befolkning som blir allt äldre, vilket ökar behovet av god tandvård. Det här behovet kommer aldrig att minska utan fortsätter att öka in i framtiden – detta gör att produktens potential är mycket stor.”

 

Lansering av tandkrämen är planerad till det tredje kvartalet 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Referens:

www.thisismatrix.com

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2023-11-29