Svenska Aerogel Holding AB deltar tillsammans med distributören Novcoat på Eurocoat i Paris i slutet av mars. Viktiga befintliga kunder och stora färgtillverkare på plats med stort intresse för Svenska Aerogels teknik för Cool Roof lösningar.

Svenska Aerogel har ett flertal kunder som specialiserar sig på färg- och ytskiktslösningar där Quartzene är en avgörande tillsats i s k Cool Roof produkter.

Försäljningschef Joakim Wanner, Svenska Aerogel känner av det uppdämda behovet att mötas igen efter pandemin:


– Vi har fler av våra viktiga kunder på plats och jag ser verkligen fram emot att få möta dem. Viktigt för oss även att knyta nya affärskontakter och presentera oss för de stora färgtillverkare som deltar i mässan. Vi vet att de är intresserade av Quartzene för bl a Cool Roof lösningar.

Fördelarna med Cool Roof lösningar, dvs solreflekterande material och färger, är välkända och förstådda, särskilt i varma klimat runt om i världen. Med den ökande urbaniseringen påverkar värmeeffekten städer i en ständigt ökande takt. Ett högt solreflektionsvärde ökar byggnaders hållbarhet, reducerar byggnadens kylningsbehov och motverkar uppvärmning av urbana miljöer (Urban Heat Island Effect).

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel AB Telefon: 070 616 0867 E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och marknadsför nanomaterialet Quartzene®, ett mångsidigt insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter. Svenska Aerogels vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99. Gävle 2022-03-22.

Documents