Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) rapporterar preliminära siffror för fjärde kvartalet 2023.

 

Bolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 1,0 (2,9) miljoner kronor, varav produkter utgjorde 1,0 (0,3) miljoner kronor. För perioden jan-dec 2023 uppgick nettoomsättningen till 3,1 (6,4) miljoner kronor, varav produkter utgjorde 3,1 (1,4) miljoner kronor.

 

För fjärde kvartalet 2023 uppgick resultatet efter skatt till -10,2 (-10,2) miljoner kronor. För perioden jan-dec 2023 uppgick resultatet efter skatt till -44,1 (-40,3) miljoner kronor.

 

Likvida medel uppgick 31 dec 2023 till 6,0 (14,1) miljoner kronor. I januari 2024 har kassan stärkts med cirka 1,5 miljoner kronor då Svenska Aerogel beviljats reducerade arbetsgivaravgifter för personal inom forskning och utveckling under perioden 2017–2023 och framåt. Detta beslut, som tagits till Svenska Aerogels fördel, är resultatet av en rättsprocess med Skatteverket.

 

Med anledning av företrädesemission i Svenska Aerogel som annonserades 18 december 2023, med teckningsperiod 23 januari 2024 till 6 februari 2024, offentliggörs preliminära siffror för fjärde kvartalet 2023. Svenska Aerogels Bokslutskommuniké för 2023 kommer i enlighet med Bolagets finansiella kalender offentliggöras 15 mars 2024.

 

”Försäljningen av produkter ökade med 123 % under 2023 jämfört med 2022. Många kunder flyttar sig nu framåt i affärsutvecklingen, och flera av dem planerar att lansera produkter under 2024”, säger Tor Einar Norbakk, vd för Svenska Aerogel Holding AB (publ).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2024 kl. 08:30 CET.