Nyligen betalades den första delsumman på drygt 2,3 MSEK in till Svenska Aerogel för det samarbetsavtal som tecknades i juli med en världsledande producent inom processindustrin. Detta innebär en positiv ekonomisk effekt under tredje kvartalet 2022. Övrig försäljning kommer att utgöra tillägg till denna summa. Den totala ekonomiska kompensationen till Svenska Aerogel för samarbetet under hösten 2022 är, med utgångspunkt i dagens valutakurs, 4.9 MSEK i form av forsknings- och utvecklingstjänster.

Svenska Aerogel kunde nyligen offentliggöra information om ett av bolagets viktigaste samarbetsavtal någonsin med en världsledande producent inom processindustrin. Svenska Aerogel har nu påbörjat arbetet med att anpassa och optimera Quartzene® för kundens produkt, vilket är fokus under projektets första fas. Svenska Aerogel förpliktar sig att leverera 30 årston Quartzene® under pilotfasen. Vanligtvis omfattar pilotfasen ca 0,1- 0,2 årston Quartzene vilket visar på potentialen i denna affär.

 

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel, kommenterar den positiva effekten av samarbetet:

Arbetet befinner sig just nu i produktutvecklingsfasen och går så här långt enligt plan. Det här är ett nytt, spännande stadie för bolaget. Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med den världsledande producenten där vi bidrar till en mer hållbar, innovativ och konkurrenskraftig slutprodukt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2022-09-12