Den franska tillverkaren La Céltique har i samarbete med Svenska Aerogel och distributören Novcoat utvecklat en ny isolerande takfärg med Quartzene som nu närmar sig marknaden.

Takisoleringsfärgen är deras första färdiga produkt med Quartzene.. Färgen är utvärderad och certifierad genom CSTB (vetenskapligt och tekniskt institut för byggnader), vilket borgar för att den uppfyller gällande krav på prestanda. Termiskt isolerande takfärg med Quartzene kombinerar reflektion och isolering för att sänka temperaturen inomhus under varma dagar. Därmed kan man minska behovet av luftkonditionering och möta ökade krav på förbättringar i energiprestanda för byggnader. EU:s  Energy Performance of Building Directive ,som trädde i kraft i april i år, ställer höga krav på såväl nybyggnation som renovering av befintligt bestånd.

– Vi är mycket glada för samarbetet med Svenska Aerogel och hoppas att vår produkt kommer att ha en stor framgång på marknaden då den möter samtliga miljökrav som ställs på den här typen av produkter, säger Olivier Belloeuvre,  La Celtique

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070-616 0867, mailto:toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99. Gävle 30 sept 2020.

Documents