Nasdaq First North-listade Svenska Aerogels kund Ekomarine Paint AB har lagt en mindre order för att kunna genomföra en lansering av giftfri bottenfärg med Quartzene för båtar. Quartzene bidrar med egenskaper som gör att botten kan hållas fri från påväxt. Lansering på svenska marknaden våren 2018.

Ekomarine Paint AB har under flera år utvecklat en bottenfärg som innehåller Quartzene. Tillsatsmaterialet i bottenfärgen gör att båtskrov kan hållas fria från påväxt av till exempel havstulpaner och alger och därmed minskar också bränsleförbrukningen. Den utvecklade färgkompositionen har i omfattande tester visat på mycket goda resultat.

– Quartzene har mycket goda egenskaper som på flera sätt är intressanta för färgindustrin. När det gäller båtbottenfärg så har branschen under många år kämpat för att ta fram en giftfri färg där man samtidigt inte behöver kompromissa med resultatet, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel, och fortsätter:

– Det känns oerhört tillfredställande att kunna bidra till att minska gifterna i våra vatten. Det sägs att en stor andel – vissa bedömare säger uppemot 90 procent – av alla bottenmålade fritidsbåtar bestryks med giftig färg.

– Vår nya produkt, Neptune Formula New Generation, som är föremål för patentansökan, har visat goda resultat på både ost- och västkusten och vi ser fram emot en lyckad lansering under 2018, säger Henrik Ekstrand vd för Ekomarine Paint AB.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, 070-656 80 42                                 anders.lundstrom@aerogel.se, www.aerogel.se

Henrik Ekstrand, vd Ekomarine Paint AB, 070-728 5191                                 henrik@ekomarine.se, www.ekomarine.se

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel Holding AB introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel Holding AB.

Informationen lämnades, genom vd Anders Lundströms försorg, för offentliggörande kl 08:00 (CET) den 19 december 2017.

Documents