Kompletteringen avser tidigare felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning   Italienska Barozzi Vernici S.r.l. lägger en andra order för att möta ökad efterfrågan på termoisolerande puts baserade på Quartzene

Uppvärmning och luftkonditionering av byggnadsbeståndet i Europa står för 36% av det totala CO2 avtrycket. Ökade krav från EU genom det nya reviderade byggnadsdirektivet (EPBD) innebär att medlemsländerna måste fastställa starkare, långsiktiga renoveringsstrategier för att sänka koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Det kommer att krävas nya komplementära lösningar och material, varav termiskt isolerande puts och färger kommer att spela viktiga roller.

”Vi är övertygade om att Quartzene bidrar och att detta användningsområde kommer att bli givande. Samarbetet med Barozzi fördjupas därför och vi satsar på att ta en del av denna växande marknad. Vårt nätverk av distributörer och industriella kontakter bearbetas nu för att identifiera relevanta projekt som kan kopplas direkt till Barozzi.” Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Roland Ek, produktchef Svenska Aerogel 070 592 9843 roland.ek@aerogel.se

Svenska Aerogel anpassar produktionen stegvis i den pågående implementeringen av Master Pilot Plant i Gävle för att möta efterfrågan på marknaden.

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

4 feb 2019 

Documents