Svenska Aerogel noterat på Nasdaq First North har fått en första större order på Quartzene® då den Sydafrikanska återförsäljaren beställer 2 ton Quartzene®.

DryTech Ltd, Sydafrika, är en av Svenska Aerogels återförsäljare som framgångsrikt testat Quartzene®. Drytech har i huvudsak tagit fasta på de isolerande egenskaper som Quartzene® tillför i färg- och ytskiktsprodukter. I sina tester har de bl.a. påvisat att färg med Quartzene® på plåttak kraftigt reducerar temperaturen på utrymmet under plåten. Färgen har även testats för att isolera rör där värmen från flytande ämnen i höga temperaturer kan isoleras enkelt och kostnadseffektivt. Leverans beräknas ske i juni/juli med ett försäljningsvärde på ca SEK 300 000. En av slutkunderna finns inom stålindustrin, Richard Bay Alloys.

Utöver de aktuella färg- och ytskiktsprodukter med Quartzene® som nu marknadsförs pågår ett intensivt arbete inom DryTech Ltd med att utveckla och sälja egna aerogelbaserade produkter inom andra områden. Willie Coetzee, VD DryTech Ltd är mycket entusiastisk och framhåller speciellt miljönyttan med Quartzene®:

”Med Quartzene® kan vi inte bara åstadkomma bra temperaturförhållanden, det hjälper oss också att vara kostnadseffektiva i våra åtgärder för energibesparingar. Det är mycket viktigt och värdefullt för Sydafrikas kamp mot global uppvärmning.”

För Svenska Aerogel är denna första större order förstås glädjande och det är också en bekräftelse på att företagets medvetna satsning på Quartzene® i just färg- och ytskiktsprodukter visar sig vara framgångsrik. Den globala marknaden för isolerande ytskikt bedöms 2021 av Markets & Markets vara värd totalt 74 miljarder kronor. För Svenska Aerogel innebär det en marknadspotential på ca 6 miljarder kronor.

”Att Dry Tech blir först med att lägga en större order på Quartzene® ger dem en klar konkurrensfördel i Sydafrika med Quartzenebaserade produkter. Vi har noterat ett mycket stort intresse för vårt material främst i Europa men även i Asien och Nordamerika. Just nu har vi ca 150 företag som arbetar med att utveckla värmeisolerande ytskikt baserade på Quartzene®. Det är allt från mindre snabbfotade företag till de globala spelarna som AKZO Nobel, Sherwin Williams, Nippon Paint, Wacker, BASF, Benjamin Moore, Kraft och Worlee.”, säger Anders Lundström, VD för Svenska Aerogel och intygar att det varit hektiska dagar efter att Quartzene® presenterades på European Coatings Show i april.

Dry tech Aerogels Ltd

Dry Tech Aerogels Ltd, Sydafrika, är specialister inom produktutveckling baserat på aerogel. De har en egen serie av produkter kallad “Elementum” som är en aerogelbaserad isolerande färg för både inomhus och utomhus miljö. Företaget importerar och tillhandahåller även speciella kemikalier och avancerade produkter till den sydafrikanska marknaden. Dry Tech Aerogel har sitt huvudkontor i Vaal Triangle, Sydafrika samt kontor och produktionsanläggningar i Hyderabad, Telangana State, Indien.

Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® för olika applikationer; i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel Holding AB introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel Holding AB.

Willie Coetzee, CEO Dry Tech Aerogels, tel +27 16 932 2794        willie@dry-tech.co.za            www.drytechaerogels.co.za 

Anders Lundström, VD Svenska Aerogel, tel +46 (0)70-656 80 42  anders.lundstrom@aerogel.se   www.aerogel.se 

 Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande  den 2 juni 2017 kl 08:00 CET.  

Documents