Nasdaq First North-listade Svenska Aerogels utvecklingsprojekt med en av Europas största producenter av mattor visar på önskat resultat. Projektet går ut på att ta fram mattor med kraftigt förbättrad akustisk förmåga som dessutom isolerar för värme och kyla, vilket sker genom att man i mattorna inkluderar Svenska Aerogels patenterade material– Quartzene. 

Resultatet har uppnåtts genom att mattproducenten utvecklat en termiskt/akustiskt isolerande färg som sprutats på mattorna. Det är tillsatsen av Quartzene i färgen som ger de mycket goda isolerande egenskaperna.

– Projektet har utvecklats i flera steg med goda resultat. Nu görs ytterligare ett större test och vi uppskattar att projektet kommer att vara klart under 2018 och att beställningar av Quartzene startar vid samma tidpunkt, säger Anders Lundström, vd på Svenska Aerogel, och fortsätter:

– Resultaten har varit bättre och kommit snabbare än vi vågade hoppas på. Vi ser en stor potential för den här typen av mattor.

Användningsområdet för dessa mattor är brett både inom olika industriella sammanhang och i privata miljöer. Några exempel är flygindustrin, fordonsindustrin (med bilindustrin som huvudsektor), hotell, mässhallar, stora köpcentra, kontor och bostäder.

– Isolerande färg i golvmattor är ett av många exempel på nytta som vårt material Quartzene kan åstadkomma. Komforten ökar markant i ett hem eller i offentlig miljö om golven är varma och dessutom bidrar till att dämpa ljud, säger Anders Lundström, vd. 

Svenska Aerogel marknadsför Quartzene, som är en utveckling av supermaterialet aerogel. Quartzene har mycket bra isolerande egenskaper och även effektiva möjligheter till rening genom filtrering. Med Quartzene har Svenska Aerogel kraftigt förbättrat relationen mellan pris och prestanda jämfört med andra aerogel-produkter, vilket gjort att priset i stort sett halverats utan att minska i prestanda.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, CEO Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42 anders.lundstrom@aerogel.se www.aerogel.se

Stockholm, 2017-11-03 kl 09:00

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel. 

Documents