I samband med uppbyggnaden av den nya produktionslinan MPP 2019 har ett antal förbättringsprojekt genomförts för att öka effektiviteten, kvaliteten och spara på resursanvändandet. Projekten har varit framgångsrika.  Vattenförbrukningen i Svenska Aerogels anläggning i Gävle har minskats med 75%, och delar av råvaruförbrukningen har minskats med 30%. Det betyder ökad produktivitet och ett reducerat miljöavtryck.

Svenska Aerogels nya produktionslina MPP 2019 har startat och omfattande tester pågår nu för att säkerställa kvalitet och funktion. Investeringen gör det möjligt för Svenska Aerogel att leverera större volymer och förhandlingar pågår med globala tillverkande industrier. Parallellt med investeringen i fabriken har Svenska Aerogel även drivit ett antal förbättringsprojekt som nu visar mycket goda resultat.

”Nu kan vi öka effektiviteten och samtidigt värna om miljön. Det är precis det vi erbjuder våra kunder som integrerar Quartzene i sina lösningar. Vi har hållbarhet med oss i hela kedjan. Kalle Gustafsson, processingenjör Svenska Aerogel

Ett framgångsrikt förbättringsarbete är en god investering och vi ser till att möta de miljö- och lagkrav som ställs idag och förbereder oss för de som kommer. För att uppnå en hållbar utveckling krävs att vi använder resurser på ett förnuftigt sätt för framtida generationer.” Nestor Wallberg, produktionschef.

För att tillverka Quartzene har stora mängder vatten krävts i olika delar av processen. En innovativ lösning där vattnet nu återanvänds i ett slutet system visar att förbrukningen minskar med 75% mot det anläggningen var designad för från början. Det har även medfört en ökad produktivitet då delar i processen effektiviserats.

Förbrukningen av några råvaror som ingår i Quartzene har minskat med 30% tack vare ett metodiskt arbete med att optimera recepten. I Quartzene ingår bl a kiesel, vatten och energi och varken produkten i sig eller produktionen medför någon negativ miljöpåverkan. Salthalten i spillvattnet från tillverkningen har i och med detta reducerats betydligt.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel.  Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99. Gävle 2019-11-14.

Documents