Svenska Aerogel tog idag emot order på 1 ton från Rayoung i Asien och ytterligare 1,2 ton från franska Novcoat. Detta tillsammans med övriga order i november gör att Svenska Aerogel noterar försäljningsrekord.

November är den bästa månaden någonsin för Svenska Aerogel med en total ordervolym på ca 2,5 ton Quartzene, motsvarande ett värde om ca 680 000 SEK. De största återkommande beställningarna kommer från Rayoung och Novcoat som beställer för tillverkning av termiskt isolerande färg.

Rayoung Chemtech Inc. Rayoungs nya produkt T-RayX APA1401, är en värmeisolerande färg för användning inom industri och konstruktion. Den ger en mycket god värmeisolerande effekt för applikationer upp till 275°C. Rayoung ansvarar för distribution och marknadsföring i Sydostasien från Taiwan och genom dotterbolaget i Kina. Svenska Aerogel och Rayoung kommer tillsammans att utforska möjligheten att lansera produkten i Europa.

Novcoat är distributör för Quartzene i Europa och har i sitt nätverk tillverkare av termiskt isolerande färg och ytskiktsprodukter, bl a La Celtique som utvecklat en ny isolerande takfärg med Quartzene som närmar sig marknaden.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel, 070-616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99. Denna information är sådan som Svenska Aerogel Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-27, 13.00 CET

Documents