Svenska Aerogel Holding AB (publ) har på 2 år vänt bolaget från forskningsorienterat till att bli en tillverkande marknadsinriktad industri med starkt fokus på kundvärde. En målmedveten strategi har genomförts och styrelseordförande Per Nordberg är mycket nöjd med utvecklingen.

– De förutsättningar vi har idag är avsevärt mycket bättre än de vi hade 2019. Vi har flyttat bolaget från forskning till ett tillverkande marknadsinriktat bolag och bolaget har kommit långt.

– Vi har en excellent produkt, och jag tror att vi inom en snar framtid kommer att kunna visa att vi flyttat fram våra marknadspositioner.

Per Nordberg tillträdde som styrelseordförande 2019 och ser nu resultatet av den förändring som bolaget genomgått. Det har krävts ny organisation, förändrade arbetssätt, mer kompetens och resurser men framför allt hårt arbete och stort engagemang av ledning, styrelse, teamet i Gävle och långsiktiga investerare.

Se videointervju med Per Nordberg här:  https://vimeo.com/568449732

De förändringar som genomförts har varit avgörande och genomsyras även i bolagets affärsplan Svenska Aerogel 2.0 som offentliggjordes hösten 2020.

  • Stark styrelse och ledning. Nya medlemmar i styrelse och ledning bidrar starkt till att bolaget idag har kompetens och erfarenheter från såväl flertalet globala tillverkande industrier som framgångsrika start-up bolag.
  • Ny organisation riktad mot kund och marknad.  Kundriktad organisation med utökad support och expertis för att stödja produktutvecklingen som pågår globalt. 
  • Tydligt definierade marknadssegment. Fyra utvalda segment där Quartzene gör störst nytta och kommersialiseringen kan gå snabbare. Applikationer med Quartzene finns inom Transport, Processindustri, Papper&massa samt Bygg&fastighet.
  • Globalt försäljningsnät. Bolaget har en egen säljkår som tillsammans med 12 distributörer globalt marknadsför Quartzene och erbjuder teknisk support till kundens applikationsutveckling.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Gävle 28 juni 2021

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.  

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se  08-528 003 99.