Svenska Aerogel Holding AB (publ) redovisar mycket positiva resultat från projektet ”Quartzene för brandskyddande ytskikt på trä”.  Quartzene är en avgörande ingrediens och högsta brandskyddsklass (Euroclass B) har uppnåtts i samtliga försök.

Svenska Aerogels nanoteknik handlar om att ge material nya förbättrade funktioner genom att tillsätta Quartzene. En teknik som är högaktuell inte minst för byggbranschens strävan att bygga klimatsmart. En ny transparent färg med Quartzene som nyckelingrediens för att brandskydda träbyggnader är under utveckling. Resultaten som kom i oktober visar att högsta brandskyddsklass uppnåtts i samtliga försök.

Den högre brandskyddsklassningen skulle utöka potentialen när det gäller att bygga högre träbyggnader på ett säkrare sätt med hållbarhetstänk. Människors säkerhet, minskad miljöbelastning, skydd för värdefulla egendomar, mindre materialförbrukning och kortare byggtid. Fördelar som direkt svarar på behovet av hållbara, kostnadseffektiva lösningar i branschen.

Den inledande hypotesprövningen inleddes redan 2018 och delfinansierades av Bioinnovation (Vinnova, Energimyndigheten och Formas). Syftet är att utveckla en färg för utomhusbruk på trä som uppnår högsta möjliga brandskyddsklass. Efter att ha sett mycket fina resultat togs snabbt ett beslut att gå vidare med utvecklingen och etapp 2 startade 1 september 2018 och pågår till april 2020. I projektet deltar Svenska Aerogel AB, Worlée-Chemie, Tyskland, Rise Research Institutes of Sweden och Linnéuniversitet.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Gävle 23 okt 2019.

Documents